Timber and Building Supplies Holland N.V. | Symon Spiersweg 17, 1506 RZ Zaandam | +31 75 653 62 62 | info@tabsholland.nl

© TABSholland | DISCLAIMER | LOGIN Login

De aandelen van Timber and Building Supplies Holland N.V. worden verhandeld op de incourante markt (NPEX), buiten de officiële notering.  Timber and Building Supplies Holland hecht groot belang aan goede corporate governance en hanteert daarom de Corporate Governance Code als leidraad voor haar corporate governance beleid. De kernbegrippen openheid en zeggenschap van aandeelhouders staan hierbij centraal.

CORPORATE
MANAGEMENT
AANDEELHOUDERS
NPEX
VISIE & MISSIE
ORGANISATIE
GESCHIEDENIS
CONTACT
JAARVERSLAGEN
TRADING REGLEMENT
PUBLICATIES
MILIEU
VACATURES
PERSBERICHTEN
VISIE & MISSIE ORGANISATIE JAARVERSLAGEN TRADING REGLEMENT VACATURES PERSBERICHTEN