Timber and Building Supplies Holland N.V. | Symon Spiersweg 17, 1506 RZ Zaandam | +31 75 653 62 62 | info@tabsholland.nl

© TABSholland | DISCLAIMER | LOGIN Login

De aandelen van Timber and Building Supplies Holland N.V. worden verhandeld op de incourante markt (NPEX), buiten de officiële notering.  Timber and Building Supplies Holland hecht groot belang aan goede corporate governance en hanteert daarom de Corporate Governance Code als leidraad voor haar corporate governance beleid. De kernbegrippen openheid en zeggenschap van aandeelhouders staan hierbij centraal.

CORPORATE
MANAGEMENT
AANDEELHOUDERS
NPEX
VISIE & MISSIE
ORGANISATIE
VACATURES
GESCHIEDENIS
CONTACT
JAARVERSLAGEN
TRADING REGLEMENT
PUBLICATIES
PERSBERICHTEN
MILIEU
VISIE & MISSIE ORGANISATIE VACATURES JAARVERSLAGEN TRADING REGLEMENT PERSBERICHTEN