Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op maandag 14 mei 2018 wordt om 14.00 uur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Timber and Building Supplies Holland N.V. (TABS Holland) gehouden ten kantore van TABS Holland, Symon Spiersweg 17, 1506 RZ te Zaandam.

De agenda en de bijbehorende bijlagen zijn te downloaden via de website www.tabsholland.nl onder ‘aandeelhouders’ en verkrijgbaar via het secretariaat: 075 - 6536 234 of adrie.van.doorn@ tabsholland.nl.

Toegang en wijze van aanmelding

Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

Indien het aandelen op naam betreft, moet de Raad van Bestuur van het voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis worden gesteld. Indien de vergaderrechten volgens het bovenstaande worden uitgeoefend door een gevolmachtigde, dient de Raad van Bestuur een schriftelijke volmacht hiervan te ontvangen.

Deze aanmelding of volmacht dient uiterlijk op woensdag 9 mei 2018 vóór 17.00 uur te zijn ontvangen op bovengenoemd adres.

De vennootschap zal tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van de aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde aandelen behoren tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon deelgenoot van dit verzameldepot is en zal blijven tot na de vergadering. Deze verklaring dient gedeponeerd te zijn bij Kempen & Co uiterlijk op woensdag 9 mei 2018 vóór 17.00 uur (per mail

proxyvoting(_AT_)kempen.nl
of per fax 020 - 3489 549), Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam.

Zaandam, april 2018

Raad van Bestuur van TABS Holland N.V.

Agenda_AVA_2018_05_14.pdf

 

 

 

Timber and Building Supplies Holland N.V. | Symon Spiersweg 17, 1506 RZ Zaandam | +31 75 653 62 62 | info@tabsholland.nl

© TABSholland | DISCLAIMER | LOGIN Login

 

CORPORATE
MANAGEMENT
AANDEELHOUDERS
GESCHIEDENIS
CONTACT
JAARVERSLAGEN
VISIE & MISSIE
ORGANISATIE
NPEX
VACATURES
TRADING REGLEMENT
PUBLICATIES
PERSBERICHTEN
MILIEU
JAARVERSLAGEN VISIE & MISSIE ORGANISATIE VACATURES TRADING REGLEMENT PERSBERICHTEN