Timber and Building Supplies Holland N.V. en haar bedrijven streven naar het vervullen van een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als onderdeel hiervan heeft Timber and Building Supplies Holland N.V. zichzelf ten doel gesteld om per 1 januari 2018 CO2-Prestatieladder Niveau 3-gecertificeerd te zijn.

De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, en  is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

Timber and Building Supplies Holland N.V. laat met het behalen van dit certificaat haar stevige energiebeleid zien, inclusief reductiedoelstellingen en -maatregelen. Timber and Building Supplies Holland N.V. participeert daarnaast bij initiatieven  in de keten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.

Link:
Bedrijvenpagina van SKAO

Documenten:

TABS_Holland_en_het_milieu.pdf
Emissie_Inventaris_TABS_Holland_2016.pdf
CO2-reductiedoestelling_en_plan_van_aanpak_TABS_Holland_2017-2020.pdf
Keteninitiatief_Bouwlogistiek.pdf


 

 

 

Timber and Building Supplies Holland N.V. | Symon Spiersweg 17, 1506 RZ Zaandam | +31 75 653 62 62 | info@tabsholland.nl

© TABSholland | DISCLAIMER | LOGIN Login

 

CORPORATE
MANAGEMENT
GESCHIEDENIS
CONTACT
JAARVERSLAGEN
VISIE & MISSIE
ORGANISATIE
NPEX
VACATURES
PUBLICATIES
PERSBERICHTEN
MILIEU
AANDEELHOUDERS
TRADING REGLEMENT
JAARVERSLAGEN VISIE & MISSIE ORGANISATIE VACATURES PERSBERICHTEN TRADING REGLEMENT